Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Yes Kiddo SeaCal+D

  • Hỗ trợ sự phát triển xương và răng cho trẻ

Số XNCB: 1567/2022/ĐKSP
Số XNQC: 1371/2022/XNQC-ATTP