Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Yes Seaweed Calcium plus K2

  •  Hỗ trợ xương và răng chắc khỏe

Số XNCB: 11695/2020/ĐKSP
Số XNQC: 385/2021/XNQC-ATTP