Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Yes Vimican

  • Hỗ trợ xương và răng chắc khỏe
  • Hỗ trợ giảm nguy cơ loãng xương

Số XNCB: 2759/2022/ĐKSP
Số XNQC: 1370/2022/XNQC-ATTP