Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Yes Joint Support

  • Hỗ trợ khớp vận động linh hoạt.
  • Hỗ trợ giúp giảm nguy cơ thoái hóa khớp.

Số XNCB: 9035/2020/ĐKSP
Số XNQC: 380/2021/XNQC-ATTP