Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Yes Liver Detox

  •  Hỗ trợ bảo vệ gan
  •  Hỗ trợ tăng cường chức năng gan

Số XNCB: 11696/2020/ĐKSP
Số XNQC: 383/2021/XNQC-ATTP