Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Yes Smarty Kids

  • Hỗ trợ nâng cao sức khỏe
  • Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng
  • Hỗ trợ tăng cường tiêu hóa, giúp ăn ngon miệng

Số XNCB: 10284/2020/ĐKSP
Số XNQC: 381/2021/XNQC-ATTP