Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Yes VeinCare

  • Hỗ trợ tăng sức bền thành mạch
  • Hỗ trợ giảm nguy cơ suy giãn tĩnh mạch

Số XNCB: 10557/2020/ĐKSP
Số XNQC: 31/2021/XNQC-ATTP