Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Yes Gincofis (60 viên)

  • Hỗ trợ tăng cường lưu thông máu não
  • Hỗ trợ cải thiện suy giảm trí nhớ

Số XNCB: 2037/2022/ĐKSP
Số XNQC: 2397/2023/XNQC-ATTP