Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Yes Eye Care

  • Hỗ trợ cải thiện thị lực.
  • Hỗ trợ giảm mỏi mắt và khô mắt.

Số XNCB: 6883/2020/ĐKSP
Số XNQC: 382/2021/XNQC-ATTP